Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ptshp
05:21' CH - Thứ sáu, 08/04/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

 1. Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.
 3. Nội dung:
 • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 • Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
 • Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 • Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
 • Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 1. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2022 của TTLKCK Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 2. Gửi Phiếu đăng ký/Uỷ quyền tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước 17h00 ngày 27/04/2022. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

 1. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

ĐT: 02253.768.505 – Fax: 02253.765.194

Người liên hệ: Ms. Thúy – Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT. ĐT: 0912.814.340

Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao./.

Quý cổ đông có thể tải Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông, mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử tại đây:

1. Phiếu đăng ký và ủy quyềm tham dự Đại hội.

2. Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Đơn ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2022

4. Đơn ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

5. Đơn đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Đơn đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Mẫu sơ yếu lý lịch BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2022

10. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết ĐH năm 2022

11. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022;

12. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng 2022-2027;

13. Báo cáo hoạt động BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022

14. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

15. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

16. Tờ trình trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

18. Tờ trình thông qua giao dịch của các bên liên quan

19. Tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2022

20. Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2022

21. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn