Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đồng năm 2023

ptshp
03:11' CH - Thứ hai, 06/03/2023

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 18/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

+ Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương HĐQT, BKS năm 2022;

+ Miễn nhiệm và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Trân trọng!

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn