THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đỗ ThúyPTS Hải Phòng
03:13' CH - Thứ hai, 18/03/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

 1. Thời gian: 7h30, Thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2019
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.
 3. Nội dung:
 • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 • Báo cáo công tác của HĐQT và BKS năm 2018;
 • Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
 • Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 1. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2019 của TTLKCK Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 2. Gửi Phiếu đăng ký tham dự/Uỷ quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước 17h00 ngày 01/04/2019. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn hoặc www.ptshp.com.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

 1. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

ĐT: 0225.3768505 – Fax: 0225.3765194

Người liên hệ: Ms. Thúy - Thư ký Công ty. ĐT: 0912.814.340

Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Đức Dự

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn