Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đỗ ThúyThư ký Công ty - ptshp
08:47' SA - Chủ nhật, 16/04/2017

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

 1. Thời gian: 7h30, Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 61 Đường Ngô Quyền, P.Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
 3. Nội dung:
 • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 • Báo cáo công tác của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012- 2017;
 • Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2022;
 • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
 • Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
 • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 1. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2017 của TTLKCK Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 2. Gửi Phiếu đăng ký tham dự/Uỷ quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước 17h00 ngày 17/04/2017. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshp.com.

 1. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

ĐT: 0313 768505 – Fax: 0313 765194

Người liên hệ: Ms. Thúy – Thư ký Công ty. ĐT: 0912814340

Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Trần Đức Dự

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn