Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2018

Đỗ Thị Thúyptshp
04:42' CH - Thứ ba, 13/03/2018

Tên Tổ chức phát hành: CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Tên giao dịch: CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3768505 Fax: 031.3765194

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/03/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty – Số 61 đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

+ Tờ trình phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT – CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Trân trọng!

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn