Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ptshp
09:56' SA - Thứ năm, 08/04/2021

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng xin công bố toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Báo cáo tình hình HĐSXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

5. Báo cáo giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

8. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

11. Tờ trình thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ

13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

14. Tờ trình thành lập các Ban giúp việc Hội đồng quản trị.

15. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

16. Dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2021.

17. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

18. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn